Čáslavské noviny 7-8/2020

GYMNÁZIUM a SOŠPg – ŠKOLA MNOHA PŘÍBĚHŮ

V minulých číslech jsme Vás informovali o připravovaných oslavách založení gymnázia a pedagogické školy. Tentokrát vás zveme k zastavení a vzpomínání. Připomeneme vám PŘÍBĚHY ŠKOLY „přetavené“ do rozměrných panelů.

Pokud půjdete Mahenovou ulicí kolem gymnázia, zastavte se v parčíku a poseďte se na lavičku ve stínu vzrostlých douglasek. Za zády budete mít památník obětem totalit a před sebou vchod do dvora gymnázia. A vlevo vedle vchodu visí dva bannery, které jsou pozvánkou na oslavy výročí školy. Na zpracování se podílela autorka tohoto textu společně s MgA. Karlou Kučerovou. Nabízíme vám jejich interpretaci:

První banner nazvaný PŘÍBĚH ŠKOLY je dynamickým pohledem na vývoj gymnázia od vzniku v r. 1880 do současnosti. Obraz představuje pomyslnou „hvězdnou pouť po zlaté lince“, jak svou grafickou práci interpretovala její autorka Karla Kučerová.  Na této hvězdné pouti se setkáváme s  milníky, které příběh školy tvoří. Jak jsme je, my autorky, vybíraly z dlouhého a složitého příběhu školy? První hledisko bylo: sledovat školu jako místo určené k učení – tedy budovu školy v proměnách času (v 1880 při vzniku gymnázia se učilo v měšťanské škole na náměstí, současná budova, ale pouze jednopatrová, byla postavena v roce 1881, 2. patro přibylo v roce 1927, budování odborných učeben v 80. letech, v 90. letech pak oprava fasády, přístavba šaten a nových učeben, otevření bufetu a školního klubu; na počátku 21. století realizace auly a současná velká rekonstrukce sociálního zařízení, kterou si škola „nadělila“ jako dárek k výročí).

Druhou rovinu pohledu tvoří proměny studijního zaměření a oborů studia (původně založené nižší gymnázium se mění v roce 1898 ve vyšší 8leté, v roce 1920 v reální G, za války je zrušeno a opět obnoveno v roce 1945. V 50. a 60. letech je jedenáctiletou střední školou, dvanáctiletou střední školou, všeobecně vzdělávací školou a konečně v r. 1968 se znovu stává 4letým G. Významným mezníkem je otevření střední pedagogické školy v r. 1975, obnovení víceletého G v r. 1990 a otevření pedagogického lycea v r. 2007). Důležitými milníky v historii školy jsou i lidské příběhy (první žačky – privatistky a tragické události v době 2. světové války připomíná motiv ostnatého drátu).

„Hvězdná modrá obloha historického příběhu budovy školy a studijních oborů je dotvořena ilustračními prvky v komplementární žluté barvě. Jaké mohou být jejich konotace? Motiv sešitu, tužky a knihy nás odkazuje ke vzdělávání, klíč symbolicky zamyká v roce 1944 školu, aby byla znovu obnovena výuka, to připomíná otevřený visací zámek. Mocnina a2 je spojená s povýšením školy na vyšší G a matematická konstanta π souvisí s technickým zaměřením reálného G;  existuje u nás ve škole také Pí Day, ale jeho vysvětlení si ponecháme jako překvapení v rámci oslav.  Kostička u pedagogické školy evokuje hru dětí v mateřské škole a z ní vykukuje děrovaný papír, ten připomíná děrné štítky prvních počítačů,“ vysvětluje autorka ilustrací K. Kučerová.

Dynamika prvního banneru je zklidněna druhým statičtějším provedením. Kompozice nese název ŠKOLA MNOHA PŘÍBĚHŮ. Záhlaví tvoří historické fotografie školy z roku 1881 a 1927 a současná budova ve výtvarném provedení Ing. arch. Pavla Štěcha.  Dále se v horizontálním členění představuje současná škola, jak žije TADY a TEĎ, fotografickou koláží z událostí posledního školního roku. Podkladem pro její vznik byla fotodokumentace vybraná z webových stránek školy.

Děkuji kolegyním Mgr. Zdence Nové, Mgr. Miladě Bártové a PhDr. Marii Frajerové za informace z historie školy. Velký dík patří paní Zuzaně Lebduškové (Reklama Suchomel) za realizaci bannerů.

Další informace k oslavám výročí školy v následujícím čísle ČN a na http://140.gymcaslav.cz/

Mgr. Jana Andrejsková, autorka projektu oslav

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *