G+PŠ městu

Gympláci a peďáci městu je druhou částí projektu oslav výročí školy. 14. listopad s motivačním názvem ABIS je věnován především abiturientům. Tato část oslav proběhne v týdnu před vánočními prázdninami (tedy ve dnech 16. – 18. 12., popřípadě ještě 21. – 22. 12. 2020) jako komunitní projektový týden určený pro širokou čáslavskou veřejnost, především pro žáky školy a seniory. Ve městě se uskuteční orientační hra Putování do Betléma přes Čáslav a ve škole budou probíhat přednášky, prezentace a dílny.