PŘES PŘEKÁŽKY… aneb PŘÍBĚH prof. Böhma

O připravovaných oslavách založení čáslavského gymnázia a pedagogické školy jsme Vás již třikrát informovali na stránkách Čáslavských novin a věříme, že průběžně sledujete naše webové stránky i FACEBOOKOVÝ profil. Zde jsou aktuální informace:

Stále platí, že den D oslav výročí školy je 14. listopad! Vyvrcholením slavnostního dne bude ve 14 hodin v aule školy premiéra filmu Abiturienti sobě, ve kterém se spojí rovina dokumentární s uměleckou. Kaleidoskop medailonků význačných osobností školy propojí ústřední téma, leitmotiv filmu „přes překážky…“.

V době prázdnin nezahálíme! Je „rozjeto“ natáčení filmu, dlouhé chvíle vzpomínání na válečné události ve škole jsme strávili s paní Evou Markovou (roz. Prouzovou), primářem MUDr. Jiřím Kunáškem, s prof. MUDr. Milanem Kolomazníkem, DrSc., s panem Jarmilem Adamem. Dále jsme natáčeli s kosmonautem Ing. Vladimírem Remkem a s panem prof. Zdeňkem Sejčkem a jeho synem, bývalým ředitelem školy. A připravujeme další pokračování.

Nezahálel ani Mgr. Martin Kolář, který převzal tvorbu webových stránek. Jsou aktuální, dynamické a propojené s FACEBOOKovým profilem. Sledujte nás.

Nyní vám, milí čtenáři, představíme neplánovanou „novinku“ našeho programu: V rámci natáčení vzpomínek na školu jsme objevili osobu, která věděla své o překážkách života. Je to prof. Bohumil Böhm. Jeho jméno připomněli všichni, kteří zažili tragické válečné období ve škole, vzpomínali (často se slzami v očích) na oblíbeného profesora tělocviku, zaníceného sokola, s kterým se osud opravdu nemazlil!  Prof. Böhm se narodil se v roce 1901, záhy mu zemřel otec, bratr padl na frontě 1. světové války, zůstal sám s maminkou. Na čáslavském gymnáziu učil zeměpis a tělesnou výchovu v letech 1931 – 1942. O jeho osudu v roce 1942 po popravě profesorů gymnázia Pacáka a Hliněného se informace různí (byl zavřený? totálně nasazený?… nevíme). Po osvobození v roce 1945 se opět vrací na gymnázium do učitelské role, ale brzy se stane obětí politického procesu v 50. letech, je odsouzen a ve věznění stráví 11 let (1952-1963)! Primáři MUDr. Jiřímu Kunáškovi patří dík za poskytnutí velmi cenných informací a materiálů o životě profesora Böhma i za podnět k vytvoření pamětní desky. Vážíme si nevšedního osobního zájmu pana primáře o její realizaci.

MgA. Kateřina Strach Tichá byla pověřena ředitelem školy Mgr. Davidem Tichým provedením pamětní desky. Připomeňme, že Kateřina v roce 2007 ukončila naše víceleté gymnázium a vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, kde dosud pokračuje v doktorandském studiu.  Se sochařskými pracemi má výborné zkušenosti. Je členkou Spolku sochařů ČR; její vítězný sochařský portrét Elišky Junkové můžete zhlédnout ve foyeru Autoklubu ČR v Praze (budova proti hlavnímu nádraží). A pamětní desku si již také vyzkoušela při portrétování osobnosti Ing. Jiřího Matuchy, zakladatele gymnastického klubu SK Hradčany.

„O osudech pana prof. Böhma jsem (zřejmě jako mnoho dalších) neměla tušení, proto mě zakázka překvapila. Je mi ctí se na takovém projektu podílet, ale je to pro mě také velký závazek, protože chci práci samozřejmě odvést co nejlépe,“ sdělila nám Kateřina a dále vysvětluje, co ji během necelých tří měsíců čeká. „Nejprve je potřeba předem si ujasnit koncepci díla – to znamená navrhnout ideální rozměr pamětní desky vzhledem k plánovanému umístění, konkrétní znění textu a jeho rozvržení vůči portrétu. Máme k dispozici jen dvě malé fotografie prof. Böhma, takže představa portrétu je předem daná. Pak už nastává samotná práce na reliéfu: Na dřevěnou desku se nanese vrstva hlíny, na niž se přidáváním další hlíny modeluje portrét podle fotografie. Když je zhruba hotovo, na hliněný model se vytvoří sádrová negativní forma a do ní se odlije sádrový model – pozitiv. Forma se odseká, zničí a na odlitku kromě nezbytných retuší většinou ještě dál pracuji. Potom přichází odlévání do finálního materiálu – výroba silikonové formy, do níž se odlévá buď přímo některý syntetický materiál, nebo vosk pro následné odlévání do bronzu, které už samozřejmě probíhá ve slévárně. Je to docela zdlouhavý proces a zvládnout ho v tak krátkém čase pro mě bude výzva, zejména protože mám malého syna a času, kdy mohu modelovat za denního světla, je málo.“

Pevně věříme, že se Kateřině pamětní deska podaří a že získáme finanční prostředky na její realizaci.  V nejbližších dnech nás čeká cesta do Národního archivu v Praze, kde máme v badatelně připraveny k prostudování spisy vztahující se k odsouzení a věznění prof. Bohumila Böhma.

Milí čtenáři, se vděkem přijmeme jakékoliv informace nejen o prof. Böhmovi (fotografie, dokumenty, vzpomínky,…), ale i vše, co souvisí s historií školy. 

Kontaktujte nás prosím emailem na adrese: 140@gymcaslav.cz nebo telefonicky na čísle 327 340 051.


Mgr. Jana Andrejsková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *